Valpas Ratkaisut Oy ja Walmu

Walmu aloittaa yhteistyön vankan kokemuksen Valpas Ratkaisut Oyn kanssa

Valpas Ratkaisut Oy on Lieksassa toimiva lastensuojelu- ja nuorisotyötä tarjoava yritys. Heidän mottonsa ”Askel eteenpäin” kuvaa heidän tavoitteitaan tarjota kasvatuksellisia ja kuntouttavia palveluita niille, jotka tarvitsevat apua pääsemään eteenpäin vaikeasta tai haastavasta elämäntilanteesta.  He tarjoavat konkreettisia ratkaisuja, palveluita ja malleja, joiden avulla yksilön tarpeet otetaan huomioon auttaessa häntä löytämään uusi oma polku. Walmun asiakashallintajärjestelmän avulla Valpas Ratkaisut Oy pääsee helpommin tavoitteisiinsa, kun organisaatiotasolla turhaa aikaa ei mene tiedon kanssa taistelemiseen ja yritys voi luottaa tietoturvalliseen asiakashallintajärjestelmään.

Valpas Ratkaisut Oy on vuonna 1944 perustetun Lieksan kristillisen opiston tytäryhtiö. Sodanjälkeisenä aikana Suomessa päätettiin, että kaikilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus koulutukseen. Lieksan Kristillinen Opisto onkin yksi esimerkki siihen aikaan perustetuista kansanopistoista, jotka tarjosivat käytännönläheistä oppia ja tietoa työmaailmassa ja elämässä pärjäämiseen. Tätä perinnettä Valpas Ratkaisut Oy jatkaa edelleen, ja Walmulla on ilo olla osallisena tukemassa organisaation toimintaa ja tulevaisuutta. Walmun asiakashallintajärjestelmä helpottaa Valpas Ratkaisut Oy:n työntekijöiden arkea,  jolloin heille jää aikaa itse oikealle työlle: asiakkaiden tukemiseen, ohjaamiseen, ja kuntouttamiseen.

Valpas Ratkaisut Ry tarjoaa sosiaalialan palveluita vankalla kokemuksella

  • Perhe- ja avopalveluiden kautta saa perhetyötä, jälkihuoltoa, tukihenkilötoimintaa, ja neuropsykologista valmennusta.
  • Lastensuojeluyksikkö Liekki toimii vuorokauden ympäri perheiden tukena.
  • Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
  • Valpas – Nuorten työpajan valmennuksen tavoitteena on tukea ja edistää nuorten elämänhallintaa ja arjen taitoja, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia, aikuistumista, yksilöllistä kasvua sekä siirtymistä koulutukseen ja työelämään.

Walmun arvoihin kuuluu olla osana edistämässä toimivaa, monikulttuurista Suomea, jossa maahanmuuttajan tasavertainen asema ja mahdollisuus toimia yhteiskunnassa olisi turvattu. Lieksan Kristillisellä Opistolla on pitkä kokemus maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutuksesta. Lieksan kristillinen opisto tarjoaakin maahanmuuttajille aikuisten perusopetusta ja suomen kielen opintoja.

Walmun asiakashallintajärjestelmän avulla Valpas Ratkaisut Oy voi tietoturvallisesti hallinnoida tarjoamiansa palveluita. Asiakkaiden tiedot ovat turvassa ja helposti työntekijöiden käytettävissä. Asiakastietojen lisäksi Walmun järjestelmään voi helposti integroida muuta tietoa organisaation omien tarpeiden mukaan. Walmun asiakashallintajärjestelmän raportointi on reaaliaikaista, jonka avulla Valpas Ratkaisut Oy pystyy suorittamaan laajempaa ja tarkempaa raportointia kuin aikaisemmin. Reaaliaikainen tieto asiakkaista helpottaa työntekijöitä asiakkaiden auttamisessa.

Valpas Ratkaisut Oy:n arvot kuten suvaitsevaisuus, ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja erilaisten maailmankatsomusten kunnioittaminen ovat hyvin lähellä Walmunkin arvoja ja tavoitteita.  Walmu pyrkii tietoturvallisen ja käytännönläheisen asiakashallintajärjestelmän avulla edistämään suomalaisten työllistymistä ja edesauttaa sitä, että yksilö pääsee luomaan omaa tulevaisuuttaan. Valpas Ratkaisut Oy tarjoaakin ”palveluita, joiden yhteisenä nimittäjänä ovat erilaiset ihmiset ja heidän ohjaamisensa ja tukemisessa ratkaisukeskeisesti”.  Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä Walmun asiakashallintajärjestelmä on omiaan edistämään yhtiön tavoitteita.