Vihdoinkin kaikki osapuolet samassa järjestelmässä

Ratkaisu kaikille asiakasprosessin eri osapuolille

Työllistäminen on kokonaisvaltaista – kaikkia osapuolia tarvitaan. Walmu auttaa työllistämisessä yhdistämällä asiakkaat, valmentajat, palveluntuottajat ja päättäjät saman asiakashallintajärjestelmän alle – reaaliaikaisesti ja helposti.

Hyödyt palveluiden organisoijalle

 • Nosta jatkosijoitettujen määrää selkeän järjestelmän avulla. Walmu järkeistää työllisyys-, nuorisotyö, kuntoutus-, ja maahanmuuttoprosesseja
 • Näet reaaliajassa mitä tapahtuu ja miten tavoitteiden kanssa edetään
 • Seuraa alueesi reaaliaikaista työllisyystilannetta
 • Näet yhdessä järjestelmässä kaikilta eri palveluntuottajilta saadut tiedot, ja aiemmin palasina eri lähteissä ollut tieto saadaan nyt yhdistettyä samaan järjestelmään
 • Walmuyhdistää mm. seuraavia organisaatioita ja asiakkaita: TE-toimisto, kunta, työnhakija, työhönvalmentaja, sosiaalityöntekijä, ja muut palveluntarjoajat
 • Walmun avulla säästää selvästi työaikaa kun erilaiset raportit voidaan tuottaa helposti napin painalluksella
 • Integraatio Kanta-palveluun mahdollistaa nykypäivän standardien mukaisen IT-ratkaisun julkiselle sektorille
 • Kykyviisari itsearviointi-palvelu on integroitu suoraan Walmu-ohjelmistoon
 • PARty ja PARent – raportointi on myös sisäänrakennettuna Walmuun

 

WALMUn avulla toimit tavoitteellisesti

 • Walmu mahdollistaa paremmat asiakastulokset tarjoten läpinäkyvän ja asiakkaan hallittavissa olevan järjestelmän. Läpinäkyvyys, järjestelmällisyys ja helppokäyttöisyys selkeyttää myös asiantuntijan tai valmentajan työtä
 • Tavoitteet, välitavoitteet ja toimenpiteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa Walmussa, jolloin asiakkaat voivat edetä tavoitteellisesti ja itsenäisesti omalla palvelupolullaan
 • Kommunikointi asiakkaan ja valmentajan välillä selkiytyy, sillä Walmu helpottaa tuntuvasti valmentajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa
 • Walmu on aina sekä asiakkaan että palveluntuottajan käytettävissä online-palveluna.
 • Helppokäyttöisyys vähentää turhautumista, samalla kun reaaliaikaisuus auttaa hyödyntämään järjestelmää asiakkaan tavoitteissa ja niiden seurannassa 
 • Walmu on hyödyllinen työkalu, jonka avulla palveluntuottajaverkosto saa reaaliajassa tarvittavat tiedot asiakkaan työllistämiseen liittyvistä tukioikeuksista sekä muista asiakkaan kanssa tuotettavaan palveluun liittyvistä huomioitavista seikoista

Kenelle kaikille Walmu sopii?

Walmu sopii loistavasti hyödynnettäväksi mm. seuraavien palvelumuotojen työllistämistehokkuuden todentamiseen:

Työvoimapalvelut

Työllistämistä edistävät palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Maahanmuuttopalvelut

Vammaisten työ ja päivätoiminta

Etsivä nuorisotyö

Nuorten palvelut ja työpajatoiminta

Osaamisen tunnistaminen

Kokonaisvaltainen mutta käyttäjäystävällinen järjestelmä

Innovatiivinen online-pohjainen SaaS-ratkaisu mukautuu tarpeidesi mukaan ja integroituu muihin järjestelmiin tietoturvallisesti. Walmun käyttöönotto on nopeaa ja helppoa, ja järjestelmä sekä selkeä että yksilöity. Walmua on helppo käyttää, olitpa sitten palveluntuottaja, valmentaja, päättäjä tai asiakas.

SaaS = Software as a Service

Rakenna organisaatiosi mukainen järjestelmä

Walmu mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen organisaatiossasi. Monipuolisen ja kattavan raportoinnin voi yksilöidä juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. 

Organisaatiossasi tarvittavat raportointimallit voidaan automatisoida niin, että raportit kilahtavat sähköpostiisi päivittäin sisältäen juuri ne tiedot, joita työssäsi tarvitset.

Helppokäyttöinen ja reaaliaikainen raportointi säästää päivittäistä työaikaa merkittävästi – testaa organisaatiosi mahdollinen säästö Walmun säästölaskurilla.

Organisaation mukainen järjestelmä - Walmu

Tietoturva

Ohjelmisto noudattaa parhaita tietoturvakäytäntöjä. Tiedon suojaus on hajautettu, ja ohjelmisto on 100% GDPR:n mukainen. Järjestelmän palvelin sijaitsee Suomessa korkeimman turvaluokituksen palvelinsalissa. Järjestelmä varmuuskopioidaan päivittäin ja sille suoritettavat kontrollit on automatisoitu. Kaksiosainen kirjautumisvarmennus (2FA, Two Factor Authentication) esim. tekstiviestillä.

Integraatiot

Järjestelmä voidaan integroida ja yhdistää joustavasti valtakunnallisiin tietojärjestelmiin, kuten Kanta-palveluun, tai organisaatiosi käyttämiin muihin järjestelmiin. Myös AD (Active Directory) sekä PARty ja PARent -integraatiot toteutuvat joustavasti.

Walmu on integroitu myös Kykyviisari -palveluun.

Raportointi ja tiedolla johtaminen - Walmu

Raportointi ja tiedolla johtaminen

Walmun avulla saadaan määrällistä ja laadullista dataa erilaisista asiakaskokonaisuuksista. 

Automatisoidut raportointipohjat tuovat valtavan kustannussäästön, esim. kuntouttavan työtoiminnan tilitysraportti ja Kelan poissaolojen ilmoittaminen (TT3).

Tarvittava raportointi voidaan räätälöidä palvelutuottajakohtaisesti, jolloin järjestelmä säilyy erittäin helppokäyttöisenä, ja säästää selvää aikaa.

Case: Etelä-Pohjanmaan x Kuntayhtymän vuoden yhteenvetoraportti asiakkaista

  Ikäjaukauma kokonaisuudessaan

Ikäjakauma kokonaisuudessaanOnnistumiset jakson aikana Onnistumiset jakson aikana

Haasteet

    Haasteet jakson aikana


 

Jatkosijoittumiset organisaation ulkopuolelleJatkosijoittumiset organisaation ulkopuolelle

Raportoi ja johda tiedolla

Säästölaskuri

Arvioi Walmun tehokkuus työtunneissa. Laskurilla voit helposti arvioida Walmun avulla saavutettavat säästöt erilaisten organisaatioiden raportointiin menevästä työajasta.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa