Kulttuurivoimala –Culture Power Station ry Alvar Aalto Siilo - Walmu

Walmu aloittaa yhteistyön mahtavan Kulttuurivoimalan kanssa

Oulun Meri-Toppilassa päämajaansa pitävä Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry tekee tärkeää työtä paikkakunnan yhteisön lujittamiseksi taiteen ja kulttuurin avulla. Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry on paikka, jonne voi mennä toteuttamaan projekteja, tapaamaan ihmisiä, sekä nauttimaan taiteesta ja yhteisöllisyydestä. Walmun asiakashallintajärjestelmä on työkalu, jolla Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry hallinnoi toimintaansa helposti ja vaivattomasta, jotta työntekijöiden aika ja energia vapautuisi yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Kulttuurivoimalan sanojen mukaan ”yhteisöllisyys syntyy yhteisistä tavoitteista ja yhteisestä toiminnasta”. Tämä on myös meille Walmussa tärkeää ja juuri tämänkaltaisiin tarpeisiin asiakashallintajärjestelmämme on kehitetty. Turha vaiva ja aika pois koneen ääressä työskentelystä, jotta pystyisimme kohtaamaan yksilön ja tässä tapauksessa kokonaisen yhteisön vaivattomasti. Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry tarvitseekin toimivan asiakashallintajärjestelmän, jotta kokonaisen yhteisön tavoittaminen ja sen kanssa työskentely olisi vaivatonta. Enää asiakastietoja ei tarvitse kirjata manuaalisesti, joka on saattanut hankaloittaa työarkea. Walmun tietoturvallinen asiakashallintajärjestelmä pitää myös huolen, että tiedot pysyvät turvassa ilman lisätyötä.

Taiteesta työtä-hanke

Taiteesta Työtä –hanke on Kulttuurivoimala –Culture Power Station ryn työllisyyspoliittinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää media- ja taidealan ammattilaisten työllistymistä. Taiteesta Työtä –hanke tarjoaa pitkään työttömänä olleille media- ja taidealan osaajille palkkatuettua työtä tai työkokeilua. Walmun asiakashallintajärjestelmä on räätälöity asiakaskohtaisesti Taiteesta Työtä –hankkeen tarpeisiin sopivaksi.

Kulttuurivoimalassa työskentelee niin alan ammattilaisia kuin kuntouttavassa työtoiminnassa olevia tai oppilaitosharjoittelijoita. Organisaatio onkin erinomainen paikka jakaa tietotaitoa eri kulttuurikentiltä ja päästä kokemaan läheltä taidetta ja sen tekemistä. Walmun asiakashallintajärjestelmän avulla Kulttuurivoimala voi helposti koota yhteen paikkaan tiedot kaikista organisaation alla olevista työntekijöistä sekä hallinnoida sen kautta toteutettavaa toimintaa, tapahtumia, ja palveluita. Walmu helpottaa työntekijöiden arkea ja mahdollistaa tietoturvallisen informaatiokulun ja kätevän alustan yhdistyksen organisaatiotarpeisiin.

Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry tarjoaa taiteen tekemiselle tilat ja puitteet

Palveluntuottajana Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry tarjoaa erittäin laajan kattauksen. Omien sanojensa mukaan ”Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry:n toiminta on monitaiteista, siinä näkyvät niin media-,  ympäristö- kuin kuvataidekin.”

  • Mediapaja tarjoaa taittotyötä ja videopalveluita sekä tiloja suunnitella ja toteuttaa projekteja.
  • Taidepaja tarjoaa tiloja ja välineitä kuvataiteen tekemiseen ja erilaisiin kuvataideprojekteihin.
  • ICT-paja mahdollistaa erilaisten tietoteknisten projektien toteuttamisen sekä tuottaa asiakastöinä tietoteknistä huoltoa.
  • Pajojen lisäksi Kulttuurivoimala – Culture Power Station Ry tarjoaa taidetoimintaa kursseina ja kerhotoimintana, sekä taiteen seminaareja ja tapahtumia.

Yksi Kulttuurivoimala – Culture Power Station Ry:n tavoite on yhteisön voimistaminen ja sen ehdoilla ja tarpeilla toimiminen. Siilo-kanava projekti on media, joka tuottaa podcasteja, videoita, ja muuta mediasisältöä. Siilo-kanavan tarkoitus on antaa ääni yhteisön jäsenille, jotta valtamediasta poisjäävät aiheet ja näkökulmat saisivat huomiota. Kulttuurikylpy taasen tuo eri kulttuurit yhteen tarjoten vertaistuellista toimintaa taiteen parissa. Kulttuurikylvyn tarkoitus on edistää maahanmuuttajien Suomen kielen oppimista ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen on yhteisöllisen elämän peruspilareita ja vastaavan toiminnan edistäminen on myös lähellä Walmun arvoja.