Yksilön tarpeet edellä – Walmu mahdollistaa selkeän ja henkilökohtaisen palvelun

Walmu innostaa oman tulevaisuuden luomiseen – ohjat asiakkaan käsissä jossa reaaliaikainen tieto on aina saatavilla

Asiantuntijan ja asiakkaan välinen yhteydenpito

Walmu helpottaa asiantuntijan tai valmentajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa sekä toiminnan seurantaa. Kaikki asiakasprosessin eri osapuolet  tietävät reaaliajassa missä mennään ja näkevät kaiken tarpeellisen tiedon samasta järjestelmästä. Samanaikainen tietojenkäsittely nopeuttaa asioiden etenemistä ja asiakkaan kyky hallinnoida omia tietojaan luo motivoivan pohjan yhteistyölle.

Walmu on luotu SaaS-pohjaiseksi ohjelmistoksi, jolla voidaan auttaa asiakasta tavoitteellisesti eteenpäin.  

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Asiakkaan ja valmentajan yhdessä määrittelemät tavoitteet

Walmun asiakashallintajärjestelmän avulla sekä asiakas että valmentaja pysyvät ajantasalla kunkin asiakasprosessin tavoitteiden asettamisesta. Walmusta sekä valmentaja että yksilö näkevät reaaliaikaisesti, millaiset tavoitteet on asetettu, millaisia toimenpiteitä on tehty, sekä miten näihin tavoitteisiin on päästy.

Reaaliaikainen valmennuksen tilanne

Walmun tuoman läpinäkyvyyden ansiosta jokainen asiakas- tai palveluprosessiin kuuluva osapuoli näkee reaaliajassa, mikä valmennuksen tilanne on, ja mitä asiakkaasta dokumentoidaan.

Walmu on aina saavutettavissa sekä asiakkaalle että valmentajalle, ja se soveltuu hyvin etätyöskentelyyn. Esimerkiksi kunta voi seurata ja ohjata Walmun avulla työllistämisen eri toimenpiteitä, kaikilla organisaatiotasoilla, johdosta ja palveluntarjoajista aina asiakastasolle asti.

Reaaliaikainen Tilanne - Walmu
Arviointi ja palautekysely - Walmu

Arviointi ja palautekysely

Asiakkaan, valmentajan, asiantuntijan tai palveluntuottajan on Walmun avulla helppoa arvioida prosessien toimivuutta sekä kerätä tärkeää palautetta palvelun kehittämistä varten.

Asiakkaalle voidaan asettaa tavoitteet palvelukohtaisesti, ja edistymisen seurantaan on useita erilaisia arviointitapoja. Tavoitteet ja tulokset on helppo raportoida reaaliaikaisesti, ja esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tilityksen ja Kelan poissaolojen ilmoittamiseen löytyy automaattiraportit.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa