Uravalmennus ja urasuunnitelma Walmun avulla

Walmu-asiakashallintajärjestelmän avulla uravalmennuksen toteutus ja seuranta on vaivatonta

Walmun avulla yhteydenpito ja kirjaus on helppoa

Reaaliaikaisesti SaaS-palveluna toimiva Walmu on helppokäyttöinen asiakashallintajärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti uravalmennuksen tarpeisiin. Walmun avulla sekä uravalmennusta tuottava palveluntarjoaja että uravalmennettava voivat reaaliaikaisesti tarkastella laadittuja aikatauluja, tehtäviä ja urasuunnitelmia. 

Koska Walmua voi käyttää sekä uravalmennettava että uravalmentaja / ohjaaja, paikasta ja ajasta riippumattomasti, voidaan tarvittavat kirjaukset, tehtävät ja raportointi hoitaa helposti valmennuksen aikana.

Walmu auttaa myös verkossa järjestettävän uravalmennuksen seurantaa ja tarvittavaa raportointia. 

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Uravalmentajan kanssa yhdessä laadittu urasuunnitelma

Henkilökohtainen urasuunnitelma on helppo kirjata Walmuun, ja Walmun eri työkalut auttavat kokonaisuuden hahmottamista. Walmuun on helppo kirjata erilaisia tavoitteita ja tehtäviä, ja uravalmennuksen tarpeisiin erinomaisesti vastaavan järjestelmän avulla esimerkiksi aikataulutus ja tarvittava raportointi on helppoa.

Walmun raportointi on hyvin pitkälle automatisoitu, joka säästää palveluntarjoajan työaikaa merkittävästi.

Uravalmennuksen seuranta aina käytettävissä 

Walmu tuottaa uravalmennuksen prosesseihin läpinäkyvyyttä, jolloin valmennukseen kuuluvat osapuolet voivat koko ajan seurata valmennuksen tilannetta reaaliaikaisesti. Kaikki palveluprosessin osapuolet näkevät tarvittavan dokumentaation, jolloin esimerkiksi kunta tai TE-keskus voi helposti tarkastella aikatauluja tai raportteja. 

Selainpohjaisena SaaS-ohjelmistona Walmu soveltuu erinomaisesti myös etätyöskentelyyn. Tämä helpottaa uravalmentajan ja valmennettavan kanssakäymistä, samalla kun muut tahot voivat seurata uravalmennuksen toteutumista kaikilla organisaatiotasoilla, asiakkaasta aina palveluntarjoajien kautta johtotasolle.

Reaaliaikainen Tilanne - Walmu

TE-toimiston uravalmennukset verkossa

Walmu voi auttaa TE-toimiston verkko-opiskeluna toteutettavassa henkilökohtaisessa uravalmennuksessa tarjoamalla hyödyllisiä työkaluja, seurantaa ja raportointia valmennettavalle ja palveluntuottajalle. TE-toimiston uravalmennusta verkossa voi hyödyntää, jos valmennusryhmiä ei järjestetä paikkakunnalla, tai asiakas ei jostain muusta syystä voi osallistua ryhmävalmennukseen.

TE-keskuksen verkossa tapahtuvan uravalmennukse sisältö on kuitenkin sama kuin ryhmämuotoisessa uravalmennuksessa: Tunnistaako asiakas oman osaamisensa, ja tietääkö valmennettava, mitkä asiat työelämässä kiinnostaa. Mikä on asiakkaan seuraava askel omalla urapolulla? TE-keskuksen uravalmennus toteutetaan aina yksilöllisen aikataulun mukaan, joka on helppo kirjata Walmu-järjestelmään. Uravalmennus kattaa noin 30 tuntia työskentelyä verkossa, sekä yhteensä neljä tuntia puhelimitse tai verkossa tapahtuvaa henkilökohtaista ohjausta.

Verkkopohjaiseen uravalmennukseen voi ilmoittautua helpoiten TE-toimiston tapahtumakalenterin kautta. Uravalmennuksen aikana asiakas saa samaa työttömyysetuutta kuin työttömänä työnhakijana. Asiakas voi lisäksi saada kulukorvausta. Asiakkaan tulee kuitenkin pitää koko ajan huolta siitä, että työnhaku on voimassa.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa