Walmu ja maahanmuuttopalvelut

Walmu on asiakashallintajärjestelmä, joka sopii erinomaisesti maahanmuuttopalveluiden tuottajille ja käyttäjille.

Maahanmuuttopalvelut ja palveluntarjoajat

Walmu on SaaS-pohjainen online-asiakashallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu sekä palveluntuottajan että palveluntuottajan asiakkaiden käyttöön.

Walmun avulla asiakashallinta onnistuu helposti, ja maahanmuuttopalveluiden tavoitteet, raportointi, tehtävät ja muut palveluun liittyvät asiat on helppo määritellä.

Yhtäaikainen palveluntuottajan ja asiakkaan tietojen kirjaaminen ja käsittely tekee prosessista nykyaikaisen ja erittäin läpinäkyvän. 

Koska Walmua voidaan käyttää reaaliaikaisesti paikasta riippumatta, sekä palveluntuottaja että asiakas näkevät aina helposti kunkin prosessin tilanteen, etenemisen ja aikataulun.

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Maahanmuuton yksilölliset suunnitelmat aina nähtävissä

Walmu SaaS-järjestelmä mahdollistaa maahanmuuttopalveluiden asiakashallintaan reaaliaikaisen ylläpidon ja tarkastelun. Walmun avulla sekä maahanmuuttopalveluiden asiakas että palveluntuottaja pysyvät ajantasalla erilaisten tavoitteiden ja prosessien asettamisesta ja toteutumisesta. Walmu-asiakashallintajärjestelmästä sekä asiakas että palveluntuottaja näkevät reaaliaikaisesti, millaiset tavoitteet on asetettu, mitä toimenpiteitä on suoritettu, ja miten eri tavoitteet ovat toteutuneet.

Reaaliaikaiset näkymät ja raportointi

Selainpohjaisena SaaS-ohjelmistona Walmu soveltuu erinomaisesti myös etätyöskentelyyn. Tämä helpottaa maahanmuuttopalveluiden asiakkaan ja maahanmuuttopalveluiden palveluntarjoajien kanssakäymistä, samalla kun muut tahot voivat seurata kotoutumisen ja muiden maahanmuuttopalveluide ntoteutumista kaikilla organisaatiotasoilla, asiakkaasta aina palveluntarjoajien kautta johtotasolle.

Reaaliaikainen Tilanne - Walmu

Maahanmuuttopalvelut ja kunnan toiminnat

Voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) edellyttää, että kunnat laativat kotouttamista koskevan ohjelman sekä ottavat omassa palvelutarjonnassaan huomioon, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Eri toimialoilla saatetaan tarjota palveluita erikseen maahanmuuttajille. 

Maahanmuuttajia on myös erilaisia, esimerkiksi työperustaisen maahanmuuton kannalta keskeistä on olemassa oleva EU-kansalaisuus, koska se mahdollistaa vapaan liikkumisen ja työskentelyn Suomessa kolmen kuukauden ajan. Sen jälkeen henkilöllä on velvollisuus rekisteröityä. Erilaiset asiantuntijat , tai vaikkapa taitelijat ja urheilijat voivat myös saada melko helposti luvan saapua Suomeen. 

ELY-keskusten maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamistyön suunnittelu ja ohjaus, kuntien ohjaus ja neuvonta pakolaisten vastaanottoon liittyvissä asioissa sekä sopimukset kuntien kanssa pakolaisten kuntiin osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, alueellisten ulkomaalaista työvoimaa koskevien työlupalinjausten antaminen sekä etnisen tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen.

TE-toimistot taas vastaavat esimerkiksi neuvonnasta / tiedonannoasta liittyen rekrytointiin ulkomailta ja ulkomaisten työnhakuun Suomessa, kotoutumistuen hallinta ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille, sekä erilaiset kotoutuspalvelut. Muita valtionhallintoon kuuluvia alueellisia toimijoita ovat aluehallintovirasto (AVI), joka muun muassa seuraa työehtojen noudattamista sekä poliisi.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu