Vammaisten työ- ja päivätoiminnan asiakashallinta Walmun avulla

Walmu-asiakashallintajärjestelmä auttaa vammaisten työ- ja päivätoiminnan hallinnointia

Walmu on palveluntarjoajan asiakashallinnan työkalu

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan hallinnoinnissa tarvitaan runsaasti erilaisia kirjauksia ja raportointia. Tässä Walmu auttaa tarjoamalla reaaliaikaisen näkymän, helpon suunnittelun ja asioiden kirjaamisen asiakashallintajärjestelmään, joka on aina sekä palveluntarjoajan että asiakkaan itsensäkin saatavilla. 

Toisin sanoen, kaikki asiakasprosessin osapuolet  saavat reaaliaikaisen käsityksen prosessin etenemisestä samasta järjestelmästä. Samanaikainen tietojen kirjaus ja raportointi nopeuttaa asioiden etenemistä. Asiakkaan ja palveluntarjoajan mahdollisuus hallinnoida yhdessä omia tietojaan auttaa myös jatkuvan yhteistyön ylläpitämistä.

Walmu on luotu SaaS-pohjaiseksi ohjelmistoksi, jolla hallinnoida helposti asiakkuuksia ja auttaa eteenpäin.  

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Asiakkaan ja palveluntarjoajan määrittelemät tavoitteet

Vammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan hallinnassa on tärkeää, että kaikki prosessin osapuolet ovat tietoisia tavoitteista ja toiminnan etenemisestä. Päivätoiminnan ja työtoiminnan seuraaminen Walmun avulla on helppoa, ja reaaliaikaisuus sekä helpot kirjaukset auttavat hahmottamaan toimintaa.

Walmusta sekä palveluntuottaja, hallinnoija että tarvittaeessa asiakaskin näkevät reaaliaikaisesti, millaiset tavoitteet on asetettu, millaisia toimenpiteitä on tehty, sekä miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Reaaliaikainen toiminnan tilanteen seuranta

Walmun tuoman läpinäkyvyyden ansiosta jokainen asiakas- tai palveluprosessiin kuuluva osapuoli näkee reaaliajassa, mikä vammaisten työ- tai päivätoiminnan tilanne on, ja mitä asiakkaasta dokumentoidaan Walmu-järjestelmään.

Walmu on aina saavutettavissa sekä asiakkaalle että valmentajalle, ja sitä voidaan soveltaa myös etätyöskentelyyn. Esimerkiksi kunta voi seurata ja ohjata Walmun avulla työ- ja päivätoiminnan eri toimenpiteitä, kaikilla organisaatiotasoilla, johdosta ja palveluntarjoajista tarvittaessa aina asiakastasolle asti.

Reaaliaikainen Tilanne - Walmu
Arviointi ja palautekysely - Walmu

Arviointi ja palautekysely

Asiakkaan, palveluntuottajan, tai ulkopuolisen asiantuntijan on helppo kerätä palautetta ja arvioida toimintaa Walmun avulla. Tällöin palvelutuottamisen kehittäminen on helppoa ja määrämuotoista.

Myös asiakkaalle voidaan asettaa tavoitteita palvelukohtaisesti, ja tavoitteissa edistymisen seurantaan on useita erilaisia arviointitapoja. Tavoitteet ja tulokset on helppo raportoida reaaliaikaisesti, ja esimerkiksi työ- ja päivätoiminnan tilityksen ja poissaolojen ilmoittamiseen löytyy automaattiraportit.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa