Ohjelmisto, joka mahdollistaa ylivertaisen tuottavuuden

Jatkosijoittujien määrän nosto

Walmun avulla

Walmu on SaaS-palveluna tuotettava nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla seurataan työllistämisen toimenpiteitä  ja palvelumuotoja kaikilla organisaatiotasoilla. Se on kehitetty läheisessä yhteistyössä julkis- ja yksityissektorin toimijoiden kanssa, ja sillä on jo yli 80 000 tyytyväistä käyttäjää ympäri Suomen. Walmu on kokonaisratkaisu, jota on kaivattu pitkään. Se ottaa huomioon kunnat, palveluntarjoajat ja ennen kaikkea yksilön. Ihmisten yksilöllinen auttaminen, ohjaus ja valmennus on nyt Walmun ansiosta viety uudelle tasolle.

Järjestelmämme on integroitu kanta.fi -palvelun kanssa. Sen lisäksi uusi Oikotie-integraatio tuo avoinna olevat työpaikat lähelle asiakkaita tekoälyn avulla: se ehdottaa automaattisesti sopivia paikkoja asiakkaan profiiliin perustuen, tehostaen näin valmentajan työtä auttamalla häntä löytämään asiakkaalle sopivia ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Walmu soveltuu loistavasti hyödynnettäväksi mm. seuraavien palvelumuotojen vaikuttavuuden todentamiseen:

Kuntouttava työtoiminta

Maahanmuutto-palvelut

Työkokeilu ja tukityöllistämi-nen

Kehitysvam-maisten työ- ja päivätoiminta

Etsivä nuorisotyö

Opinnollistami-nen

Walmun edut

vaikuttavuus

Reaaliaikainen tiedolla johtaminen

Monipuolinen ja kattava raportointi, joka on räätälöitävissä jokaisen käyttäjän tarpeisiin mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen organisaatiossasi.

Tehokkuuden ja laadun todentaminen

Walmun avulla palveluiden toimivuuden seurannasta tulee tehokasta, ja ohjelmiston tarjoamaa dataa on helppo hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena.

Yksilöllistä dataa

Walmusta nähdään asiakaskohtaisesti mm. missä prosessin vaiheessa hän kulloinkin on ja kuinka paljon yksittäisiin asiakkuuksiin on käytetty aikaa. Se toimii myös valmentajan ja asiakkaan välisenä päivittäisenä työkaluna.

Integraatiot

Järjestelmä voidaan integroida ja yhdistää joustavasti valtakunnallisiin tietojärjestelmiin, kuten Kanta-palveluun sekä organisaatiosi käyttämiin muihin järjestelmiin.

Päiväkohtainen seuranta

Walmu seuraa päiväkohtaisesti tavoitteiden edistymistä ja antaa ennusteen siitä, milloin tavoitteet on saavutettu. Walmun avulla organisaatio hallitsee reaaliaikaista tietoa asiakkaista ja tietoa myös siitä, mistä asiakkaat ovat ohjautuneet palveluun.

Automaattinen raportointi

Sataprosenttisesti räätälöitävät raportointimallit voidaan automatisoida niin, että raportit kilahtavat sähköpostiisi päivittäin sisältäen juuri ne tiedot, joita työssäsi tarvitset.

Tietoturva

Ohjelmisto noudattaa parhaita tietosuojakäytäntöjä: esimerkiksi tiedon suojaus on hajautettu. Ohjelmisto on 100% GDPR:n mukainen.

Järjestelmän palvelin sijaitsee Suomessa, korkeimman turvaluokituksen palvelinsalissa. Järjestelmä varmuuskopioidaan päivittäin ja sille suoritettavat kontrollit on automatisoitu.

Walmun käyttöoikeudet on rajattu roolien mukaan, ja muutostapahtumat on jäljitettävissä lokitietojen avulla. Vahinkojen mahdollisuus on minimoitu tehokkaasti, ja automaattisten kontrollien avulla virheellisten tietojen syöttö on estetty.

Tarjoamme asiakkaillemme jatkuvan tietoturvatuen ja ohjaamme organisaatioita tietoturvan kehittämisessä. Järjestelmää päivitetään usein ja tietoturvauhat ovat jatkuvan monitoroinnin alla.