NUOTTI-valmennus ja Walmu

NUOTTI-valmennus ja Walmu

NUOTTI-valmennus on nuorille tarkoitettua henkilökohtaista valmennusta, joka on kohdistettu olennaisesti toimintakyvyltään heikentyneille nuorille. Walmu sopii erinomaisesti työkaluksi NUOTTI-valmennusta tarjoaville palveluntuottajille, koska sen avulla asiakashallinta on vaivatonta puolin ja toisin, samalla kun räätälöity automaattinen raportointi pitää tiedot ajan tasalla helposti.

Walmu NUOTTI-valmennettavalle

Walmu-asiakashallintajärjestelmään laaditaan NUOTTI-valmennettavalle henkilökohtainen ohjelma ja tavoitteet, ja sen avulla sekä palveluntuottaja että asiakas voivat seurata tavoitteiden etenemistä ja yhdessä suunniteltua aikataulua. Asiakas voi koska tahansa kirjautua sisälle Walmu-järjestelmään, koska sen käyttö ei ole ajasta tai paikasta kiinni – online-pohjainen SaaS -järjestelmä on tavoitettavissa koska tahansa.

Walmu on myös räätälöitävyytensä ja helppokäyttöisyytensä vuoksi kiitelty ohjelmisto, ja järjestelmän vaiheittaiseen käyttöönottoon kuuluu aina kattava koulutus.

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Walmu NUOTTI-valmennuksen palveluntarjoajalle

Walmu-järjestelmä helpottaa myös asiakkaan ohjaamista, koska sinne on helppo kerätä tarvittavat tiedot ja laatia tarvittavat raportit. NUOTTI-valmennuksessa asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on enintään 20 tapaamiskertaa, ja valmennuksen ajan palveluntuottaja pitää asiakkaaseen säännöllistä yhteyttä. Myös tässä Walmu auttaa, koska aikataulu ja tavoitteet on helposti tarkastettavissa, niihin on asiakkaankin helppo varautua koska tavoitteet ovat hyvin järjestyksessä, eikä yllätyksiä pääse syntymään niin helposti.

Tavoitteet Walmussa

Palveluntarjoajan on helppo suunnitella ja syöttää Walmu-järjestelmään NUOTTI-valmennuksen mukaisia tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa, kuten:

  • Asiakas oppii tunnistamaan omia vahvuuksia, taitoja ja voimavaroja
  • Voimavarojen hyödyntäminen arjessa, opiskelussa ja työssä
  • Elämänhallintataitojen vahvistaminen
  • Työelämän valmiuksien kehittäminen
  • Tulevaisuudensuunnittelun tavoitteet opiskeluun tai työelämään liittyen
Reaaliaikainen Tilanne - Walmu

Tietoa NUOTTI-valmennuksesta

https://www.kela.fi/nuotti-valmennus

NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita.

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

Jos tavoitteellinen valmennuksellinen kuntoutus ei ole vointisi tai toimintakykysi vuoksi ajankohtaista, selvitä ensin muita kuntoutusvaihtoehtoja. Ota tarvittaessa yhteyttä Kelaan kuntoutusvaihtoehtojen selvittämiseksi.

Voit etsiä NUOTTI-valmennuksen palveluntarjoajia Kelan asiointisivujen palvelutuottajarekisteristä osoitteesta https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa