Walmu ja kuntouttava työtoiminta

Walmun avulla kuntouttava työtoiminta on helppoa niin valmennettavalle kuin palveluntarjoajallekin

Reaaliaikainen yhteistyö asiakkaan ja palveluntuottajan välillä

Kuntouttavassa työtoiminnassa on olennaista, että asiakkaan aktivointisuunnitelma on aina helposti saatavilla niin asiakkaan itsensä, kuin palveluntuottajan toimesta. Walmu asiakashallintajärjestelmän avulla asiakas ja palveluntuottaja näkevät reaaliaikaisesti aktivointisuunnitelman, ja voivat tarkastella ja käsittellä sitä yhtä aikaa. Tämä helpottaa merkittävästi kuntouttavan työtoiminnan seurantaa. Reaaliaikaiset raportit mahdollistavat kaikille palvelun osapuolille jatkuvan tiedon siitä, missä kuntouttavassa työtoiminnassa ollaan menossa. Jatkuva yhtäaikainen tietojen kirjaaminen ja käsittely nopeuttaa erilaisten asioiden etenemistä, samalla kuin yhteistyö asiakkaalle on motivoivaa. 

Walmu on SaaS-pohjaiseksi ohjelmisto, jolla voidaan auttaa asiakasta tavoitteellisesti eteenpäin.  

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Aktivointisuunnitelma aina asiakkaan ja palveluntuottajan nähtävillä

Walmu asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa kuntouttavaan työtoimintaan olennaisesti kuuluvan aktivointisuunnitelman reaaliaikaisen ylläpidon ja tarkastelun. Walmun avulla sekä asiakas että palveluntuottaja pysyvät ajantasalla tavoitteiden asettamisesta ja toteutumisesta. Walmu-asiakashallintajärjestelmästä sekä asiakas että palveluntuottaja näkevät reaaliaikaisesti, millaiset tavoitteet on asetettu, mitä toimenpiteitä on suoritettu, ja miten eri tavoitteet ovat toteutuneet.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet

TE-toimiston tai TE-virantomaisen kanssa laadittu aktivointisuunnitelmasta on helppo syöttää Walmu-järjestelmään kuntouttavan työtoiminnan mukaisia tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa, esimerkiksi:

  • Kuntouttavan työtoiminnan kuvaus ja paikka
  • Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja seuranta
  • Jakson alkamispäivä ja jakson pituus
  • Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet
  • Muut tarjottavat palvelut ajankohtineen
  • Kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksen arvioinnin ajankohta ja uudelleenarvioinnin ajankohta
Reaaliaikainen Tilanne - Walmu

Kuntouttava työtoiminta - lisätietoja

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Laki määrittelee tarkemmin, kenelle kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään. Kuntouttavan työtoiminta perustuu yksilölliseen aktivointisuunnitelmaan. Mikäli kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan tukevan työllistämisedellytyksiä ja yleistä elämänhallintaa, sitä voidaan järjestää jo ennen virallisten määräaikojen täyttymistä. Jos muut työllistymistä edistävät palvelut eivät ole asiakkaalle ajankohtaisia, kukin hyvinvointialue voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa suoraan asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Kuntouttava työtoiminta on asiakkaalle maksutonta.

Mitä kuntouttava työtoiminta sisältää?

Kuntouttava työtoiminta sisältää yksilöllistä ohjausta ja erilaisia avustavia työtoimintatehtäviä. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää myös ryhmätoimintaa. Työtoimintaa järjestetään 1 – 4 päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään kolmen kuukauden ajan työtoiminnan alkamisesta. Toiminnan sisältö, tavoitteet ja toteutustavat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja niistä laaditaan aktivointisuunnitelma. Kuntouttavan työtoiminnan aikana asiakas saa työttömyysetuutta, ja osallistumispäivinä kulukorvausta toimeentulosi varmistamiseksi. Lisäksi asiakkaan matkakulut korvataan.

Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan esimerkiksi hyvinvointialueen omissa työtoiminnan yksiköissä ja erilaisilla työpajoilla, kunnissa, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa.

Työtoiminnan aikana asiakas pääsee tutustumaan erilaisiin työympäristöihin suunnitelman mukaisesti, ja kokeilemaan erilaisia työtehtäviä. Tätä kautta asiakkaan osaaminen kehittyy, ja auttaa etsimään asiakkaan omaa ammatillista polkua. Asiakashallintajärjestelmään kirjatut toimenpiteet ja tavoitteet auttavat asiakasta eteenpäin. Palveluntarjoajien työvalmentajat kirjaavat ja arvioivat työtoiminnan etenemistä, ja samalla muodostuu näyttöä asiakkaan työ- ja toimintakyvystä niin asiakkaalle itselleen kuin eri viranomaistahoille. Walmu asiakashallintajärjestelmä helpottaa kuntouttavan työtoiminnan kirjauksia, raportointia ja muita pakollisia asioita.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa