Ammatillinen kuntoutus ja Walmu-asiakashallintajärjestelmä

Walmun avulla ammatillisen kuntoutuksen asiakashallinta on nopeaa ja helppoa

Ammatillisen kuntoutuksen palveluntarjoajille

Walmu auttaa ylläpitämään kuntoutuksen tarjoajan ja kuntoutettavan välistä asiakashallintaa, ja sisältää useita seurantaan ja raportointiin tarkoitettuja työkaluja. Asiakasprosessin aikana kaikki osapuolet tietävät reaaliaikaisesti prosessin etenemisen, ja näkevät tarvittavia tietoja samasta järjestelmästä. Koska järjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa niin palveluntarjoajan kuin asiakkaan toimesta, samanaikainen toiminta nopeuttaa asioiden etenemistä. Samalla asiakkaalle mahdollistettu omien tietojen hallinta ja järjestäminen luo sujuvat toimintatavat ja etenemisen yhteistyölle.

Walmu on SaaS-pohjaiseksi ohjelmoitu järjestelmä, joka on aina käytettävissä, ja jolla voidaan auttaa asiakasta tavoitteellisesti eteenpäin.  

Walmu Valmentaja ja Asiakas

Yhdessä laaditut tavoitteet kuntouttajan ja kuntoutettavan välillä

Walmu-asiakashallintajärjestelmään kirjataan yhteiset kuntoutuksen tavoitteet helposti jäsenneltäviksi ja seurattaviksi kokonaisuuksiksi. Walmun asiakashallintajärjestelmän avulla sekä kuntoutettava että palveluntarjoaja voivat koska tahansa katsoa tavoitteiden aikatauluja ja etenemistä. Samalla sekä kuntouttaja että asiakas näkevät reaaliaikaisesti, millaiset tavoitteet on asetettu, millaisia toimenpiteitä on tehty, miten näihin tavoitteisiin on päästy, ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

Reaaliaikainen valmennuksen tilanne

Walmu tuo ainutlaatuista läpinäkyvyyttä kuntoutusprosessiin, jonka ansiosta jokainen palvelun osapuoli näkee aina, mikä valmennuksen tilanne on, ja mitä asiakkaasta dokumentoidaan.

Pitkälle automatisoitu raportointi auttaa asiakasprosessin hallinnassa ja viestinnässä sidosryhmille. Kanta-integraation avulla voidaan viedä tietoa myös julkisiin järjestelmiin. Walmu on aina saavutettavissa sekä kuntoutettavalle että kuntouttavalle organisaatiolle, ja se soveltuu hyvin etätyöskentelyyn. Esimerkiksi kunta voi seurata ja ohjata Walmun avulla ammatillisen kuntoutuksen eri toimenpiteitä, kaikilla organisaatiotasoilla, johdosta ja palveluntarjoajista aina asiakastasolle asti.

Reaaliaikainen Tilanne - Walmu
Arviointi ja palautekysely - Walmu

Arviointi ja palautekysely

Kuntoutettavan, kuntouttajan, kuntoutusorganisaation tai muun prosessiin liittyvän tahon on Walmun avulla helppoa arvioida prosessien toimivuutta sekä kerätä myös olennaista palautetta helposti, palveluprosessin kehittämistä varten.

Asiakkaalle voidaan asettaa tavoitteet palvelukohtaisesti, ja edistymisen seurantaan on useita erilaisia arviointitapoja. Tavoitteet ja tulokset on helppo raportoida reaaliaikaisesti, ja esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tilityksen ja Kelan poissaolojen ilmoittamiseen löytyy automaattiraportit.

Kiinnostuitko?

Tutustu tyytyväisten käyttäjien palautteisiin tai pyydä meiltä organisaatiotasi varten yksilöity esittely.

Säästölaskuri - Walmu

Yhteistyökumppaneiden kertomaa